Close
ZPP.png

Rejestracja na konferencję trwa do 30.09.2022 r. do godziny 12:00


KONFERENCJA

„Europe – Poland – Ukraine. Rebuild Together” to program, którego celem jest tworzenie i wzmacnianie relacji między europejskimi, polskimi i ukraińskimi środowiskami biznesu i przygotowanie ram współpracy przy przyszłej odbudowie państwa i gospodarki Ukrainy. W warszawskiej konferencji „Europe – Poland – Ukraine. Rebuild Together” wezmą udział przedstawiciele rządów, ministerstw i parlamentów Polski i Ukrainy, eksperci, a także przedstawiciele firm z branż bezpośrednio zainteresowanych współpracą – m. in. energetyki, IT, transportu i logistyki.

 

Omówione będą perspektywy rozwoju sytuacji gospodarczej na Ukrainie i jej wpływ na gospodarkę światową. W panelach tematycznych prezentowane będą potrzeby i oczekiwania strony ukraińskiej, a także możliwości uczestnictwa polskiego biznesu w odbudowie Ukrainy. 

 

Międzynarodowa Konferencja „Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together” będzie podsumowaniem szeregu prowadzonych wcześniej działań w ramach kampanii społecznej „Pomagamy Ukrainie”.

W pierwszej fazie projekt obejmował organizację cyklu spotkań – okrągłych stołów, których celem jest nawiązanie dialogu, omówienie oczekiwań i priorytetów związanych z odbudową Ukrainy oraz identyfikacja branż i firm gotowych do współpracy na rzecz wzmocnienia ukraińskiej gospodarki. W ramach spotkań zostały przeprowadzone bezpośrednie spotkania z polskimi i ukraińskimi przedstawicielami branż, których funkcjonowanie jest kluczowe dla utrzymania i odbudowy ukraińskiej gospodarki. Wydarzenia gromadziły przedstawicieli czołowych polskich i zachodnioukraińskich stowarzyszeń biznesowych, lwowskich i kijowskich władz regionalnych i miejskich oraz firmy z obu stron granicy.

 

Terminarz dotychczas przeprowadzonych inicjatyw w ramach Programu „Europe-Poland-Ukraine. Rebuild Together” oraz kolejnych planowanych wydarzeń:

●   Konsultacje branżowe Warszawa, Lwów, Kijów

o   14 czerwca – sektor: energetyka, cyfrowy

o   22 czerwca – sektor: spożywczy, odpady

o   23 czerwca – Polsko-Ukraińskie Forum Przemysłów Zbrojeniowych

o   30 czerwca – transport, logistyka, firmy deweloperskie i budowlane

o   6 lipca – konferencja we Lwowie

o   8 lipca – konferencja w Kijowie

●   Spotkanie w Parlamencie Europejskim w Strassburgu

13 września odbędą się wystąpienia parlamentarzystów i organizacji z regionu Europy Środkowo-Wschodniej oraz Południowej, a także ekspertów geopolityki regionalnej na temat wyzwań dla małych i średnich przedsiębiorstw wynikających z wojny w Ukrainie. W wydarzeniu wezmą udział posłowie do parlamentu europejskiego z regionu Europy Środkowo – Wschodniej, organizacje biznesu i pracodawców oraz izby handlowe z regionu Europy Środkowo – Wschodniej i Południowej.

●   Konferencja 25 listopada w Kijowie.

Kontynuacja spotkań z polskimi i ukraińskimi przedstawicielami branż. Wydarzenie ma na celu omówienie oczekiwań i priorytetów odbudowy Ukrainy, dostępnego wsparcia raz praktycznych poglądów polskiego i zachodnioukraińskiego biznesu.

 

 


PROGRAM KONFERENCJI

09:30-10:30

OTWARCIE KONFERENCJI
Cezary Kaźmierczak Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

WYSTĄPIENIA INAUGURACYJNE

Mateusz Morawiecki Prezes Rady Ministrów RP
Denys Shmyhal Prezes Rady Ministrów Ukrainy (on-line) – TBC

10:30-12:00

I SESJA PLENARNA  „ODBUDOWA UKRAINY – JAKA ROLA POLSKI?”

Michał Dworczyk Minister – Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Andrii Sybiha Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy (on-line) – TBC
Jakub Kumoch Sekretarz Stanu, Szef Biura Polityki Międzynarodowej, Kancelaria Prezydenta RP

Marcin PrzydaczYelyzaveta Yasko

Podsekretarz stanu ds. bezpieczeństwa, polityki amerykańskiej, azjatyckiej oraz wschodniej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Poseł Parlamentu Ukrainy, Członek Komitetu Spraw Zagranicznych Parlamentu Ukrainy

Prowadzenie: Adam Eberhardt, Wiceprezes Fundacji Warsaw Enterprise Institute (WEI)

12:00-13:30

II SESJA PLENARNA „POTRZEBY UKRAINY I WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA”

Inna KhomychDyrektor do Spraw Prawnych, Nova Post
Sergiy TsivkachDyrektor Generalny, UkraineInvest
Maciej Popowskip.o. Dyrektor Generalny w Dyrekcji ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia Komisji Europejskiej (DG NEAR)
Stefano MalliaPrzewodniczący Grupy Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym
Marek RutkaPoseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Odbudowy Ukrainy
Nadia BedrychukDyrektor zarządzający Ukrainian Association of Direct Sales, członek Supervisory Board of the Ukrainian Business Council (UBC)
Prowadzenie: Karol Tofil, Dyrektor Biura Partnerstwa i Współpracy Międzynarodowej, Bank Gospodarstwa Krajowego

13:30-14:30

LUNCH

14:30-15:00

WYSTĄPIENIA PRZEDSTAWICIELI RZĄDOWYCH

Yulia SvyrydenkoWicepremier Ukrainy, Minister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy (on-line)
Jacek SasinWiceprezes Rady Ministrów, Minister Aktywów Państwowych – TBC
Ruslan StefanchukPrzewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy – TBC

15:00-16:30

III SESJA PLENARNA „ODBUDOWA UKRAINY – JAK WESPRZEĆ POLSKO-UKRAIŃSKĄ WSPÓŁPRACĘ BIZNESOWĄ?”

Waldemar BudaMinister Rozwoju i Technologii
Oleksandr KubrakovMinister Infrastruktury Ukrainy – TBC
Paweł BorysPrezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
Gennadiy ChyzhykovPrezes, Ukrainian Chamber of Commerce and Industry
Kateryna GlazkovaDyrektor Generalny, Union of Ukrainian Entrepreneurs (SUP)
Halyna YanchenkoPoseł Parlamentu Ukrainy, Sekretarz Narodowej Rady Inwestycyjnej Ukrainy
Beata Daszyńska – Muzyczka
Prezes Zarządu, Bank Gospodarstwa Krajowego
Jan Szewczak
Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.
Prowadzenie: Nazar Bobitski, Dyrektor biura Związku Przedsiębiorców i Pracodawców na Ukrainie

17:00-20:00

PANELE BRANŻOWE

17:00-20:00

PANEL „WSPÓŁPRACA PRZEMYSŁÓW ZBROJENIOWYCH POLSKI I UKRAINY – ODBUDOWA POTENCJAŁU, ROZWÓJ WSPÓLNYCH PROJEKTÓW”
Michał Dworczyk Minister – Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – TBC
Pavlo Riabikin Minister ds. strategicznych gałęzi przemysłu Ukrainy
Waldemar Buda Minister Rozwoju i Technologii – TBC
Piotr Wojciechowski Prezes Zarządu, WB Electronics
gen. dyw. Jarosław Gromadziński Zastępca dowódcy ds. interoperacyjnych w Międzynarodowym Zespole ds. Pomocy Ukrainie
Yuriy Husyev Dyrektor Generalny, UKROBORONPROM (on-line)
Prowadzenie: Piotr Małecki, Prezes Zarządu Defence24

17:00-18:30

PANEL „ROLNICTWO I PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY”

Mykola SolskyiMinister Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy (on-line)
Janusz KowalskiSekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Przetwarzania i Rozwoju Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Boris ShestopalovWspółwłaściciel, Dyrektor Generalny HD-Group
Oleksandr DombrovskyiWiceprezes MHP S.A., Prezes MHP Eco Energy, Prezes Zarządu Public Union Global 100% RE Ukraine
Andrzej GantnerWiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polska Federacja Producentów Żywności (PFPŻ)
Lidia OzerovaDyrektor jednostki organizacyjnej ds. ochrony roślin, Syngenta Ukraina
Prowadzenie: Maciej Bukowski, Prezes Zarządu WiseEuropa

17:00-18:30

PANEL „MIASTO I REGION: ODBUDOWA I ROZWÓJ”

Leszek GołąbieckiPrezes Zarządu, UNIBEP S.A.
Artur PopkoPrezes Zarządu, Budimex S.A.
Piotr JurczykPrezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.
Andriy PavlivDyrektor biura inwestycji i projektów, Rada Miasta Lwów
Anatoly FedorukBurmistrz Buczy
Roman ShepelyakDoradca ds. międzynarodowych Gubernatora Lwowskiej Obwodowej Administracji Cywilno-Wojskowej, Administracja Regionu Lwowskiego
Olga RomanenkoDyrektor Generalny, Ecopan
Prowadzenie: Yaroslav Romanchuk, Prezes Zarządu,  Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce

18:30-20:00

PANEL „TRANSPORT I  LOGISTYKA”

Mustafa – Masi Nayyem Wiceminister Infrastruktury Ukrainy (on-line)
Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury – TBC
Grzegorz Kozłowski Dyrektor Departamentu Ceł, Ministerstwo Finansów
Yuriy Benevitskiy Dyrektor Generalny, Nova Poshta Global
Mauro Longobardo Dyrektor Generalny, ArcelorMittal Kryvyi Rih
Andrzej Bogdanowicz Dyrektor Generalny, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego 
Prowadzenie: Jakub Jakóbowski, Koordynator projektu „Powiązania gospodarcze w Eurazji”, Ośrodek Studiów Wschodnich

18:30-20:00

PANEL „SEKTOR IT I NOWE TECHNOLOGIE”
Janusz Cieszyński Sekretarz stanu, pełnomocnik Rządu do Spraw Cyberbezpieczeństwa – TBC
Jan Zborowski Wiceprezes Software Development Association Poland (SoDA)
Marcin Moczyróg Dyrektor Generalny na Europę Środkową i Wschodnią, Uber Riders
Alexander Romanishyn Partner w ISE Corporate Accelerator & Venture Capital Firm
Prowadzenie: TBC

20:00

WYSTĄPIENIA WPROWADZAJĄCE 

Tomasz WróblewskiPrezes, Warsaw Enterprise Institute
Marcin NowackiWiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

WYSTĄPIENIE WIECZORU 

Stefano MalliaPrzewodniczący Grupy Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym

KOLACJA

WYSTĘP ZESPOŁU KALUSH ORCHESTRA 

*Program wydarzenia i lista gości mogą ulec zmianie

PRELEGENCI

Mateusz Morawiecki
Cezary Kaźmierczak
Marcin Nowacki
Michał Dworczyk
Mykola Solskyi
Pavlo Riabikin
Marcin Przydacz
Jakub Kumoch
Jan Szewczak
Stefano Mallia
Leszek Gołąbiecki
Maciej Bukowski
Gennadiy Chyzhykov
Paweł Borys
Oleksandr Dombrovskyi
Piotr Małecki
Halyna Yanchenko
Andrzej Gantner
gen. dyw. Jarosław Gromadziński
Beata Daszyńska – Muzyczka
Maciej Popowski
Inna Khomych
Yuriy Husyev
Roman Shepelyak
Nazar Bobitski
Lidia Ozerova
Karol Tofil
Boris Shestopalov
Adam Eberhardt
Yaroslav Romanchuk
Marek Rutka
Yuriy Benevitskiy
Sergiy Tsivkach
Kateryna Glazkova
Artur Popko
Mauro Longobardo
Yulia Svyrydenko
Olga Romanenko
Alexander Romanishyn
Yelyzaveta Yasko
Grzegorz Kozłowski
Alexander Romanishyn

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI

PANELE

BLOK 1: DOTACJE UNIJNE

BLOK 2: NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ FIRM

Materiały PKO Bank Polskiego

1. Konto firmowe

Proste konto firmowe - również w wersji premium, gdy Twoja firma potrzebuje dodatkowych usług.

2. Kantor internetowy
Wygodna natychmiastowa wymiana walut już od 1 EUR bez pośredników.

3. Finansowanie faktur
Nie musisz już czekać na płatności od Kontrahentów
- możemy sfinansować faktury wystawione przez Twoją firmę

4. Kredyt obrotowy dla firm
Kredyt dla małych i średnich firm, to idealne rozwiązanie na pokrycie bieżących zobowiązań wynikających z prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej albo rolniczej.

5. Pożyczka dla firm
Na dowolny cel Twojej działalności gospodarczej w tym na spłatę zobowiązań kredytowych firmy.

6. Program mój elektryk
Skorzystaj z rządowej dotacji na leasing auta elektrycznego i przyczyń się do redukcji spalin

BLOK 3 - REALOKACJA BIZNESÓW SPOZA UE
I WARUNKI PROWADZENIA FIRM W POLSCE

WYSTĄPIENIA

Transmisje LIVE

FOTORELACJA

FILM & PODCAST

LOKALIZACJA

Konferencja „Europe-Poland-Ukraine Rebuild Together” odbędzie się w hotelu Hilton Warsaw przy ulicy Grzybowskiej 63, róg Wroniej. Hotel znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu Browary Warszawskie, 10 min spacerem ze stacji metra Rondo Daszyńskiego, 10 min jazdy samochodem z dworca kolejowego Warszawa Centralna i 25 minut jazdy samochodem z Lotniska Chopina.

 

W bezpośredniej okolicy hotelu liczba miejskich miejsc parkingowych jest ograniczona. Parkingi podziemne znajdują się w Hotelu Hilton oraz w Browarach Warszawskich – wjazd od ulicy Wroniej. Istnieje możliwość rezerwacji miejsc online: https://browary.parkujesz.pl/.

ORGANIZATORZY

PATRONAT HONOROWY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

ORGANIZATORZY

PATRONAT HONOROWY

PARTNER GŁÓWNY

PARTNERZY

PARTNERZY MERYTORYCZNI

PARTNERZY MEDIOWI


FINANSOWANIE


Projekt dofinansowany z budżetu państwa w ramach realizacji zadania publicznego.


Organizacja konferencji „Europe – Poland – Ukraine. Rebuild Together” w ramach kampanii społecznej „Pomagamy Ukrainie”.


Wartość dofinansowania – 1 297 600 zł, całkowita wartość zadania – 1 508 850 zł.


„Europe – Poland – Ukraine. Rebuild Together” to program, którego celem jest tworzenie i wzmacnianie relacji między europejskimi, polskimi i ukraińskimi środowiskami biznesu i przygotowanie ram współpracy przy przyszłej odbudowie państwa i gospodarki Ukrainy.

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów RP

Urodzony 20 czerwca 1968 r. we Wrocławiu. Polski polityk i menedżer, były prezes zarządu Banku Zachodniego WBK.

 

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, Business Administration Central Connecticut State University oraz Politechniki Wrocławskiej, studiów MBA na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Uniwersytetu w Hamburgu oraz Uniwersytetu w Bazylei. Karierę zawodową rozpoczął w 1992 r. w spółce Cogito. W latach 1993 – 1996 pracował we wrocławskiej firmie Enter Marketing-Publishing. W 1995 r. odbył staż w Deutsche Bundesbank, a w latach 1996 – 1997 pracował na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. W 1998 r. został Zastępcą Dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Komitecie Integracji Europejskiej i był członkiem grupy negocjującej przystąpienie Polski do Unii Europejskiej (Bankowość i Finanse). Od 1998 do 2001 r. pracował w Banku Zachodnim – najpierw jako doradca Prezesa Zarządu, następnie Członek Zarządu i Dyrektor Zarządzający. W czerwcu 2001 r. Mateusz Morawiecki został Członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK, w maju 2007 r. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu.

 

W 2013 r. odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka. W 2015 r., za wybitne zasługi w działalności na rzecz wspierania oraz promowania polskiej kultury i dziedzictwa narodowego, został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2021 r. uhonorowany Srebrnym Krzyżem Solidarności Walczącej.

Cezary Kaźmierczak

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

W latach 80. podziemny wydawca i konspirator, odznaczony przez Prezydenta Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor licznych artykułów dotyczących Polski, publikowanych w prasie podziemnej oraz na Zachodzie. Laureat Nagrody SDP im. Po Prostu za redagowanie pisma Metrum. W latach 1989-1996 w USA, gdzie był m.in. redaktorem naczelnym polonijnego Dziennika Chicagowskiego, Kuriera, a następnie pracował w agencji marketingowej. Po powrocie do Polski dyrektor sprzedaży Radia RMF FM, następnie założył firmę szkoleniową Midwest ITSE (1997) a w 2000 roku agencję MMT Management. Przez kilka lat osobiście przeprowadził setki szkoleń z zakresu sprzedaży, zarządzania sprzedażą oraz komunikacji. W . W latach 2005 – 2014 roku Członek Zarządu Centrum im. Adama Smitha. Od 2013 roku Członek Zarządu Warsaw Enterprise Institute.

Marcin Nowacki
Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Przez lata zawodowo związany z obszarem rozwoju inwestycji bezpośrednich. W latach 2006-2007 dyrektor Departamentu Pozyskiwania Inwestora w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. W okresie 2008-2009 pełnił funkcję dyrektora Departamentu ds. Przedsiębiorczości w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi. Brał udział w zarządzaniu ponad 40 projektami inwestycyjnymi o łącznej wartości przekraczającej 1 mld euro. Marcin jest związany ze Związkiem Przedsiębiorców i Pracodawców od 2011 roku. Obecnie pełni funkcję wiceprezesa Związku i członka Rady Warsaw Enterprise Institute.

 

W ramach ZPP koordynuje piony odpowiedzialne za prawo i legislację oraz relacje. Marcin nadzoruje również wszystkie relacje i partnerstwa zagraniczne, w tym Przedstawicielstwo ZPP w Brukseli, uczestnicząc w kluczowych procesach regulacyjnych dla polskich przedsiębiorców w UE. Inicjator i szef European Enterprise Alliance, organizacji przedsiębiorców zarejestrowanej w Brukseli zrzeszającej organizacje pracodawców z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Marcin Nowacki jest również przewodniczącym grupy roboczej E-Commerce funkcjonującej w ramach SME Connect, brukselskiej organizacji małego i średniego biznesu.

 

Absolwent stosunków międzynarodowych na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, stypendysta na uczelniach wyższych w Anglii, Francji i Chinach. W latach 2009-2012 przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów WSMiP UŁ. Od kilkunastu lat aktywny w środowisku think-tanków w Europie i Stanach Zjednoczonych. Absolwent think-tank MBA Atlas Economic Research Foundation. W ramach relacji z think-tankami od wielu lat odpowiedzialny m.in. z partnerstwo WEI przy Indeksie Wolności Gospodarczej the Heritage Foundation i Wall Street Journal. Marcin jest członkiem Rady Dialogu Społecznego od 2018 r. oraz od września 2020 r. zasiada w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. 

Michał Dworczyk

Minister – Członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Urodzony 22 lipca 1975 roku w Warszawie.

19 grudnia 2017 roku został powołany na stanowisko szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W okresie od marca do grudnia 2017 roku pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Od października do lutego 2015 r. przewodniczył sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą.

W aktywną politykę zaangażował się w 2005 roku, kiedy jako ekspert ds. polityki wschodniej oraz polonijnej został powołany na stanowisko Doradcy Prezesa Rady Ministrów.

W latach 2005 – 2007, współpracując z Sekretarzem Stanu w KPRM – Adamem Lipińskim, koordynował pracę Międzyresortowego Zespołu ds. Polonii i Polaków za Granicą.

W latach 2008 – 2010 pracował jako doradca Prezydenta RP śp. Lecha Kaczyńskiego ds. Polonii i Polaków za granicą zajmując się m.in. polityką odznaczeniową Polaków na byłych Kresach oraz wspieraniem środowisk polskich na Wschodzie.

Jest absolwentem Wydziału Historycznego na Uniwersytecie Warszawskim. Po zakończeniu studiów jako ochotnik odbył służbę wojskową. Przez wiele lat był harcerzem i instruktorem Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Od ponad 20 lat pracuje m.in. w ramach Stowarzyszenia Wspólnota Polska, Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie oraz w założonej przez siebie Fundacji Wolność i Demokracja.

W latach 2006 – 2015 był radnym dzielnicy Śródmieście i m.st. Warszawy, a następnie radnym Województwa Mazowieckiego. W roku 2015 objął mandat poselski. Ma żonę Agnieszkę i czworo dzieci.

Zadania:

Wykonuje zadania Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów określone w odrębnych przepisach, jak również realizuje inne zadania powierzone przez Prezesa Rady Ministrów.

Podejmuje, w zakresie powierzonym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z nadzoru Prezesa Rady Ministrów nad Polską Akademią Nauk, Polskim Komitetem Normalizacyjnym, Prezesem Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Rzecznikiem Praw Pacjenta oraz Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego.

Ponadto, podejmuje, w zakresie powierzonym Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, czynności wynikające z realizacji kompetencji Prezesa Rady Ministrów wobec Rzecznika Finansowego oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.


Mykola Solskyi

Minister Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy

Mykola 

SOLSKYI

 

Data urodzenia:

22 maj 1979

 

Wykształcenie:

2000 – ukończył Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, kierunek: prawo

 

Kariera zawodowa:   

 

Radca prawny w JSC Enzym, 2000 – 2001 

 

Radca prawny w kancelarii prawnej Yefimov, Temnenko & Partners Law Firm LLC,  2001 – 2003

 

Dyrektor Generalny w kancelarii prawnej Solsky, Protsyk & Partners LLC, 2003 – 2014

 

Współzałożyciel Ukraińskiego Holdingu Agrarnego, w skład którego wchodzą przedsiębiorstwa rolne zlokalizowane w różnych regionach Ukrainy, 2007

 

Zastępca Dyrektora Wykonawczego w kancelarii prawnej Protsyk & Partners LLC, 2004 – 2019

 

Poseł Parlamentu (partia Sługa Ludu), przewodniczący Komisji ds. Rolnictwa i Polityki Gruntowej przy Radzie Najwyższej Ukrainy, lipiec 2019 – marzec 2022

 

Minister Polityki Rolnej i Żywności Ukrainy od 24 marca 2022 r.

 

Pavlo Riabikin

Minister ds. strategicznych gałęzi przemysłu Ukrainy

Ur. 6 czerwca 1965 r. w Kijowie.

Wykształcenie:

Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki

Specjalizacja: nauki prawne

Kwalifikacje: Adwokat międzynarodowy, radca prawny i tłumacz (języka niemieckiego) 

Staż: Uniwersytet w Lipsku (1987 r.), Uniwersytet Chrystiana Albrechta w Kilonii (2000 r.)

Doświadczenie zawodowe:

Radca prawny w „YURVNESHSERVICE” (Międzynarodowe Usługi Prawne)

Członek Kolegium Adwokatów Miasta Kijowa przy Miejskiej Komisji Kwalifikacyjnej i Dyscyplinarnej Adwokatury (06.1991– 03.2000)

Adwokat w kancelarii „Wasyl Kisil i Partnerzy” (03.2000–06.2000)

Poseł do Parlamentu Ukrainy (2000-2005) /Komisja ds. Prawnych/

Od 2002 roku – szef Podkomisji ds. Legislacji Gospodarczej Parlamentarnej Komisji Polityki Gospodarczej, Zarządzania Gospodarką Narodową, Mienia i Inwestycji 

Podczas drugiej kadencji poselskiej (12.2012–11.2014) był członkiem Komisji Transportu i Komunikacji

Wiceminister Transportu i Komunikacji (07.2005–08.2006)

Zastępca Dyrektora „Zielonego Portu” i Naczelnik Portu „Centrum Rekreacyjno-Lecznicze” w okresach 09.2006–07.2009, 06.2010–11.2012 oraz 10.2015–03.2017 

Ambasador Ukrainy w Danii (08.2009–06.2010)

Stopień dyplomatyczny – poseł nadzwyczajny i pełnomocny II klasy od lutego 2010 r.

Zastępca przewodniczącego Kijowskiej Miejskiej Administracji Państwowej (07.2014–09.2015)

Dyrektor generalny przedsiębiorstwa państwowego „Międzynarodowy Port Lotniczy Boryspol” (03.2017) 

Szef Państwowej Służby Celnej Ukrainy (11.2020–11.2021)

Minister ds. Strategicznych Gałęzi Przemysłu Ukrainy (od 04.11.2021 r.) 

Marcin Przydacz

Podsekretarz stanu ds. bezpieczeństwa, polityki amerykańskiej, azjatyckiej oraz wschodniej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Marcin Przydacz urodził się 26 czerwca 1985 r. w Wieluniu. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studiował także stosunki międzynarodowe i filozofię na UJ. W ramach stypendiów realizował studia na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, Uniwersytecie w Mesynie oraz Uniwersytecie Narodowym „Akademia Kijowsko-Mohylańska” w Kijowie. Jest także absolwentem Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego.

Ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Izbie Adwokackiej w Krakowie i w 2015 r. zdał egzamin adwokacki.

W latach 2010-2014 współpracował z Klubem Jagiellońskim jako analityk z zakresu stosunków międzynarodowych. Równolegle działał w Centrum Analiz Fundacji Republikańskiej. W latach 2012-2015 był wykładowcą na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie, a w okresie 2013-2015 prezesem zarządu think-tanku Fundacja Dyplomacja i Polityka.

W latach 2015 -2019 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Biura Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezydenta RP.

 

Jakub Kumoch

Sekretarz Stanu, Szef Biura Polityki Międzynarodowej, Kancelaria Prezydenta RP

Jest orientalistą i politologiem, ekspertem od stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej. Zasiadał w Sekcji Spraw Zagranicznych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP. Jest absolwentem Instytutu Stosunków Międzynarodowych oraz Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego, w 2015 r. uzyskał stopień doktora nauk społecznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. Należy do grupy ekspertów Komisji Europejskiej zajmujących się analizą procesów wyborczych i brał udział w kilkunastu Misjach Obserwacji Wyborów UE i OBWE.

Od października 2016 r. do marca 2020 r. pełnił funkcję Ambasadora RP w Szwajcarii i Liechtensteinie; od marca 2020 do lipca 2021 w Turcji. Mówi biegle po turecku, angielsku, francusku, chorwacku, hiszpańsku, rosyjsku, niemiecku i włosku. Posługuje się również m.in. ukraińskim i arabskim.

14 lipca 2021 r. został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na stanowisko Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP – Szefa Biura Polityki Międzynarodowej.

Pełni nadzór merytoryczny nad Biurem Polityki Międzynarodowej.

Do kompetencji Sekretarza Stanu Jakuba Kumocha należy: 

1. opracowywanie i przedkładanie Prezydentowi propozycji działań w polityce międzynarodowej, w tym planów wizyt oraz opiniowanie celowości udziału Prezydenta w innych wydarzeniach o charakterze międzynarodowym;

2. nadzór nad przygotowaniem, w szczególności merytorycznym, wizyt zagranicznych Prezydenta, wizyt głów państw/szefów rządów w Polsce i innych gości zagranicznych Prezydenta oraz spotkań/wydarzeń dwu –i wielostronnych;

3. nadzór nad przygotowaniem, w szczególności merytorycznym, oraz koordynacja prac międzypaństwowych komitetów konsultacyjnych Prezydenta;

4. przewodniczenie Kolegium Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spraw Polityki Międzynarodowej;

5. monitorowanie wydarzeń w obszarze polityki międzynarodowej i przygotowywanie ocen/analiz wybranych zagadnień;

6. nadzór nad korespondencją dyplomatyczną oraz w zakresie spraw międzynarodowych dotyczących działalności Prezydenta;

7. współpraca z przedstawicielstwami dyplomatycznymi państw obcych w Polsce oraz z polskimi placówkami dyplomatycznymi na świecie;

8. nadzór nad przygotowaniem i opiniowanie wystąpień Prezydenta z zakresu spraw międzynarodowych;

9. współpraca z Sejmem, Senatem, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz właściwymi ministerstwami w zakresie działalności międzynarodowej Prezydenta.

 

Jan Szewczak

Członek Zarządu ds. Finansowych, PKN ORLEN S.A.

Jan Szewczak jest prawnikiem, analitykiem gospodarczym i ekspertem z zakresu finansów, prawa finansowego, bankowości oraz makroekonomii.

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studium doktoranckie w Zakładzie Finansów i Prawa Finansowego. Odbył również staże naukowe w Amsterdamie i Pradze.

Przez wiele lat był pracownikiem naukowym i wykładowcą Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wyższej Szkoły Ekonomiczno–Informatycznej (Vistula).

Ma bogate doświadczenie w sektorze finansowym. Zasiadał w Zarządzie Spółki PZU Tower, był głównym ekonomistą Kasy Krajowej SKOK, a także posłem VIII kadencji Sejmu RP, przewodniczącym Podkomisji Stałej ds. Instytucji Finansowych oraz wiceprzewodniczącym Sejmowej Komisji Finansów Publicznych i członkiem Komisji Cyfryzacji.

Jest publicystą ekonomicznym i autorem wielu opinii oraz ekspertyz dotyczących procesów gospodarczych i przekształceń własnościowych.

W kręgu jego zainteresowań znajduje się historia gospodarcza oraz procesy prywatyzacyjne w Polsce i za granicą.

Stefano Mallia 

Przewodniczący Grupy Pracodawców w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym

Stefano Mallia został wybrany na przewodniczącego Grupy Pracodawców EKES-u w 2020 r., a od 2010 r. jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Wcześniej pełnił różne funkcje w EKES-ie, np. był wiceprzewodniczącym Grupy Pracodawców i przewodniczącym Komitetu Monitorującego Brexit w EKES-ie.

Mallia jest ekspertem ds. UE, specjalizującym się w funduszach strukturalnych UE oraz finansowaniu MŚP. Przez lata pracował na rzecz Komisji Europejskiej, rządu Malty, jak również prywatnych przedsiębiorstw. Był również prezesem Maltańskiej Izby Handlu, Przedsiębiorczości i Przemysłu. 

Mallia prowadzi również działalność w sektorze prywatnym. Od 1998 roku jest wspólnikiem w firmie EMCS Ltd., zajmującej się analizami ekonomicznymi i doradztwem biznesowym.Leszek Marek Gołąbiecki

Prezes Zarządu UNIBEP

Absolwent Politechniki Białostockiej, posiada tytuł mgr inż. budownictwa. Od początku kariery zawodowej związany z branżą budowlaną, przeszedł wszystkie szczeble kariery — od kierownika kontraktu do dyrektora ds. budownictwa i wiceprezesa zarządu Unibep SA. Pracował w Budimex–Unibud SA, Budimex Dromex SA. W 2004 roku rozpoczął pracę w spółce Unibep z Bielska Podlaskiego.

 

W czerwcu 2014 roku decyzją Rady Nadzorczej Unibep SA został mianowany na stanowisko prezesa zarządu spółki i od tego czasu piastuje to stanowisko.  Jest także członkiem Rad Nadzorczych w spółkach Unidevelopment S.A., Budrex Sp. z o.o. oraz Unihouse S.A., a także Prezesem Zarządu w spółce Unibep PPP Sp. z o.o., zaś od VI 2019 r. Wiceprezesem Zarządu w Klastrze Eksporterów Budownictwa.

Maciej Bukowski

Prezes Zarządu, WiseEuropa

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2013 prezes fundacji IBS. Jest współautorem wielu polskich dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030 – wyzwania rozwojowe, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 2030 (Polska 2030 – trzecia fala nowoczesności).Kierownik projektów oraz licznych komentarzy i artykułów prasowych dotyczących między innymi makroekonomii, polityki energetycznej, innowacyjności, systemu emerytalnego czy rynku pracy.

 

Fundacja WiseEuropa

 

WiseEuropa to niezależny think-tank, specjalizujący się w makroekonomii, polityce gospodarczej, europejskiej i zagranicznej. Misją WiseEuropa jest poprawa jakości polityki krajowej i europejskiej oraz środowiska gospodarczego przez oparcie ich na rzetelnych analizach ekonomicznych i instytucjonalnych, niezależnych badaniach oraz ocenach oddziaływania polityki na gospodarkę. Instytut angażuje obywateli, przedsiębiorców, ekspertów oraz twórców polityk publicznych z kraju i zagranicy do wspólnej debaty na temat modernizacji Polski i Europy oraz ich roli w świecie. Celem WiseEuropa jest działanie na rzecz aktywnej i zaangażowanej roli Polski w otwartym, zrównoważonym, demokratycznym rozwoju Europy. W centrum działalności WiseEuropa jest pobudzanie i inspirowanie debaty publicznej na temat przyszłości Polski i Europy.

www.wise-europa.eu

Gennadiy Chyzhykov

Prezes Ukrainian Chamber of Commerce and Industry

Gennadiy Chyzhykov urodził się 19 lutego 1964 r. w Doniecku. Ukończył szkołę średnią ze złotym medalem; w latach 1981-1985 studiował w Donieckim Instytucie Handlu na wydziale handlowo-ekonomicznym. Po odbyciu służby wojskowej pracował jako ekonomista w Dziale Organizacji Handlu donieckiej firmy ,,Mebli”, a od 1987 r. – w Donieckim Instytucie Handlu, gdzie pełnił funkcję asystenta i docenta Wydziału Ekonomiki Przedsiębiorstw. W 1992 r. zdobył tytuł magistra a następnie doktora ze specjalnością: Zagraniczna Działalność Gospodarcza. Opublikował ponad 80 artykułów naukowych i popularnonaukowych. Odbył stypendia w Bradford School of Business, University College Cork (Irlandia), Greater Pittsburgh Chamber of Commerce (USA).  Gennadiy Chyzhykov, od ponad 20 lat przyczynia się do rozwoju Izby na Ukrainie. Prezes Donieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej od czerwca 2002 r. do lutego 2014 r. Od lutego 2013 r., Gennadiy Chyzhykov pełni funkcję Prezesa Ukraińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.  19 maja 2015 r. został ponownie wybrany na stanowisko Prezesa Ukraińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.  W tym okresie, w ramach Ukraińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej powstały: sieć Centrów Wspierania Eksportu, Narodowe Forum Eksportu, bilateralne Rady Biznesu z partnerami z 30 krajów. Zawarto szereg umów o współpracy z organizacjami partnerskimi.

Gennadiy Chyzhykov biegle posługuje się językiem angielskim i francuskim.

Mistrz Sportu w szermierce.

Hobby – bieganie.

 

Paweł Borys

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

Prezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju, Przewodniczący Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego, Przewodniczący Rady Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Menedżer i ekonomista. Specjalizuje się w inwestycjach, nowych technologiach, ekonomii rozwoju oraz dużych i złożonych projektach.

Oleksandr Dombrovski

Wiceprezes MHP S.A.

Oleksandr Dombrovskyi nadzoruje wdrażanie ,,zielonych” technologii w ramach jednego z najbardziej ekologicznie odpowiedzialnych biznesów na Ukrainie – holdingu rolno-przemysłowego MHP S.A.

Dombrovskyi jest jednym z założycieli i przewodniczącym zarządu Global 100%RE Ukraine Public Union, największego stowarzyszenia biznesowego na Ukrainie, którego celem jest promowanie transformacji ukraińskiej gospodarki i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. 

W latach1989 – 2002, Oleksandr Dombrovskyi był przedsiębiorcą, założycielem jednej z pierwszych firm informatycznych i inżynieryjnych na Ukrainie. 

2002 – 2005 – Burmistrz Winnicy.

2005 – 2010 –  Przewodniczący Winnickiej Obwodowej Administracji Państwowej.

Poseł Rady Najwyższej Ukrainy VII i VIII kadencji, współautor 184 projektów ustaw, pełniący obowiązki Przewodniczącego Komisji ds. Kompleksu Paliwowo-Energetycznego, Polityki Nuklearnej i Bezpieczeństwa Jądrowego Rady Najwyższej. Jeden z ideologów i twórców podstawowego ustawodawstwa energetycznego zgodnie z Dyrektywami UE, mającego na celu kształtowanie i demonopolizację rynków energetycznych, rozwój energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej, wdrażanie ekoinnowacji i przeciwdziałanie zmianom klimatycznym.

Doktor nauk humanistycznych w dziedzinie ekonomii.

Piotr Małecki

Prezes Zarządu, Defence24

Właściciel firmy Defence24 Sp. z o.o. – wydającej największe w Polsce i Europie serwisy internetowe kompleksowo zajmujące się bezpieczeństwem. Przez 20 lat związany z sektorem doradztwa strategicznego na rzecz firm z branży zbrojeniowej, energetycznej i farmaceutycznej. Członek Rady Fundacji Warsaw Enterprise Institute. 

Halyna Yanchenko

Członek Parlamentu Ukrainy, Sekretarz Narodowej Rady Inwestycji Ukrainy

Halyna Yanchenko została wybrana do Rady Najwyższej Ukrainy w 2019 r. i jest wiceprzewodniczącą frakcji parlamentarnej Sługa Ludu, centrowej, proeuropejskiej i antykorupcyjnej partii kierowanej przez Prezydenta Zełenskiego. Na liście wyborczej partii Sługa Ludu miała numer 5. 

 

Została wyznaczona przez Prezydenta Zełenskiego do kierowania rządowymi działaniami inwestycyjnymi. W styczniu 2022 r. została powołana na stanowisko Sekretarza Narodowej Rady Inwestycyjnej Ukrainy (wyższy organ doradczy Prezydenta Ukrainy). Ponadto, od czerwca 2020 r., przewodniczy Tymczasowej Komisji Specjalnej Rady Najwyższej ds. Ochrony Praw Inwestorów. 

 

Komisja ta działa w dwóch obszarach. Pierwszy z nich to obsługa reklamacji biznesowych i spraw wysokiej rangi. Drugi obszar dotyczy trwałych zmian w ustawodawstwie (tworzenie przepisów prawa, zasad i regulacji, itp.) w celu poprawy klimatu dla przedsiębiorczości. 

 

Od momentu powstania Tymczasowej Komisji, rozwiązano 11 spraw biznesowych wysokiej rangi o łącznej wartości UAH 15 mld. Z pomocy Komisji skorzystały zarówno firmy ukraińskie jak i międzynarodowe, w szczególności Philip Morris (amerykański producent wyrobów tytoniowych), Wrigley Ukraine (ukraińska filia amerykańskiego koncernu międzynarodowego Mars), Amstar (europejski oddział amerykańskiej spółki inwestycyjnej działającej na rynku nieruchomości), Scania (szwedzki producent samochodów ciężarowych).

 

W Parlamencie, Halyna Yanchenko jest inicjatorką projektów ustaw dotyczących praw własności i ochrony biznesu. Ustawy te zostają przyjęte przez większość konstytucyjną Parlamentu Ukrainy. 

 

Będąc sekretarzem Narodowej Rady Inwestycyjnej Ukrainy, Halyna Yanchenko wystąpiła z inicjatywą obliczania strat biznesowych spowodowanych zmasowaną inwazją armii rosyjskiej na Ukrainę.  Narodowa Rada Inwestycji pracuje również nad udoskonaleniem narzędzia partnerstwa publiczno-prywatnego oraz prowadzi negocjacje odnośnie usługi ubezpieczenia inwestycyjnego dla inwestorów zagranicznych zainteresowanych prowadzeniem działalności biznesowej z Ukrainą. 

 

Zanim Halyna Yanchenko została wybrana jako członek Rady Najwyższej Ukrainy, kierowała Radą Nadzoru Cywilnego przy Narodowym Biurze Antykorupcyjnym Ukrainy. W latach 2014-2015, była członkiem Rady Miejskiej Kijowa. 

 

Halyna Yanchenko uzyskała tytuł magistra socjologii na Narodowym Uniwersytecie Akademii Kijowsko-Mohylańskiej, jej pierwszy tytuł naukowy. Nastepnie uzyskała tytuł magistra prawa na Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Szewczenko w Kijowie. W latach licealnych, przez okres jednego roku, uczyła się w Wichita Falls High School w Teksasie.

 

Andrzej Gantner

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polska Federacja Producentów Żywności (PFPŻ)

dr inż. Andrzej Gantner – wiceprezes zarządu, dyrektor generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców, redaktor naczelny kwartalnika „Food-Lex”, członek Rady Związku Pracodawców i Przedsiębiorców, członek Rady Krajowej Izby Gospodarczej, członek Komitetu nauk o żywności i żywieniu Polskiej Akademii Nauk. Reprezentuje PFPŻ ZP w największej europejskiej organizacji przemysłu żywnościowego Food Drink Europe. Od ponad 20 lat związany z gospodarką żywnościową w zakresie zarządzania, marketingu, public relations, społecznej odpowiedzialności biznesu. Autor licznych publikacji i analiz dotyczących rynku żywności oraz gospodarki żywnościowej.

 

gen. dyw. Jarosław Gromadziński

Zastępca dowódcy ds. interoperacyjnych w Międzynarodowym Zespole ds. Pomocy Ukrainie

W 1990 roku rozpoczął studia w wyższej szkole oficerskiej wojsk lądowych we Wrocławiu.  w 1994 roku awansowany do stopnia podporucznika, początkowo służył jako dowódca plutonu, a w kolejnych latach jako dowódca kompanii i szef sztabu batalionu w 14 brygadzie zmechanizowanej w Elblągu. Po ukończeniu akademii obrony narodowej  w 2002 roku kolejne stanowisko służbowe objął jako specjalista w generalnym zarządzie planowania strategicznego (p5) sztabu generalnego wojska polskiego. 

 

W 2004 roku powrócił do 16 dywizji zmechanizowanej obejmując stanowisko dowódcy batalionu zmechanizowanego w 9 brygadzie kawalerii pancernej, w Braniewie. W lipcu 2004 roku został skierowany z III rotacją polskiego kontyngentu wojskowego do Iraku, gdzie dowodził oddziałem w grupie dowodzenia, wielonarodowej dywizji centrum-południe. po zakończeniu misji, w 2005 roku, został wyznaczony na stanowisko dowódcy batalionu zmechanizowanego w 9 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Braniewie. Dwa lata później, w marcu 2007 roku, został oddelegowany z batalionem do sił ONZ w Syrii, gdzie pełnił funkcję dowódcy polskiego kontyngentu wojskowego. Po powrocie do kraju został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu 9 Brygady Kawalerii Pancernej w Braniewie.  

 

W lipcu 2008 roku objął stanowisko szefa oddziału operacyjnego (g-3) w dowództwie 16 dywizji zmechanizowanej. Będąc na tym stanowisku, w listopadzie 2008 roku został oddelegowany do Iraku, gdzie pełnił funkcję szefa komórki synchronizacji szkolenia i edukacji w misji szkoleniowej NATO. w sierpniu 2010 roku rozpoczął studia w NATO defense college w Rzymie, we Włoszech. W latach 2011-2014  zajmował stanowisko szefa oddziału analiz i użycia wojsk lądowych w zarządzie planowania operacyjnego – P3 SG WP. W trakcie zajmowania tego stanowiska uczestniczył w trzech kursach organizowanych w szkole NATO w Oberammergau: NATO Crisis Management Course , NATO Crisis Response System Course for Expert oraz NATO Senior Officer Policy Course. 

 

We wrześniu 2014 roku rozpoczął podyplomowe studia polityki obronnej na akademii obrony narodowej w Warszawie. Po ukończeniu studiów pełnił służbę na stanowisku koordynatora w zarządzie planowania użycia sił zbrojnych i szkolenia (p3/p7)  w sztabie generalnym WP. We wrześniu 2016 roku uzyskał stopień doktora nauk społecznych . 

W maju 2016 roku objął stanowisko dowódcy  15 brygady zmechanizowanej. 29 listopada 2016 roku został mianowany na stopień generała brygady przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. w kwietniu 2017 roku został pierwszym polskim dowódcą, który włączył element EFP do struktury 15 brygady zmechanizowanej. W 2017 roku uczestniczył w kursie  oficerów flagowych i ambasadorów, który odbył się w nato defense college w Rzymie. w lipcu 2018 roku objął stanowisko zastępcy dowódcy 12 dywizji zmechanizowanej. 

We wrześniu 2018 roku objął dowodzenie 18 dywizją zmechanizowaną. Doświadczenie, które zdobył podczas pracy z  EFP pomogło mu stworzyć 18 dywizję zmechanizowaną według nowych standardów NATO, dzięki czemu 18 dywizja zmechanizowana  jest najbardziej kompatybilna z NATO. 11 listopada 2018 roku został mianowany na stopień generała dywizji przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jako dowódca przygotował kadrę 18 dywizji zmechanizowanej do certyfikacji, która odbyła się zgodnie z procedurami creval, dzięki czemu obecnie 18 dywizja zmechanizowana jest gotowa do działania zgodnie z przeznaczeniem. 

W 2019 roku ukończył the senior leaders’ course odbywający się w baltic defence college w Tallinie.

W czerwcu 2021 roku jako dowódca przygotował kadrę 18 dywizji zmechanizowanej do certyfikacji, która odbyła się zgodnie z procedurami creval, dzięki czemu obecnie 18 dywizja zmechanizowana jest gotowa do działania zgodnie z przeznaczeniem.

W 2021 roku ukończył z wyróżnieniem studia podyplomowe master of business administration (MBA) – cyber security management na wydziale cybernetyki wojskowej akademii technicznej w Warszawie.

 

Beata Daszyńska – Muzyczka

Prezes, Bank Gospodarstwa Krajowego 

Prezes Zarządu od 2016

Beata Daszyńska-Muzyczka jest związana z sektorem bankowym od ponad 25 lat. W latach 1994–2016 pracowała w Banku Zachodnim WBK (obecnie Santander Bank Polska). Zarządzała wieloma obszarami, w tym między innymi wdrożeniami strategicznych projektów, jak nowy model oddziału, czy bankowość elektroniczna MiniBank24. Odpowiadała za restrukturyzację i optymalizację procesów bankowych. Kierowała Obszarem Logistyki i Nieruchomości, pełniła także funkcję przewodniczącej rady nadzorczej spółki BZ WBK Nieruchomości. Odpowiadała za projekt transformacji kultury organizacyjnej „Bank Nowej Generacji”. Pełniła też funkcję dyrektora Obszaru Partnerstwa HR. Od 2015 r. była członkiem Zarządu BZ WBK.

Beata Daszyńska-Muzyczka jest 20. prezesem BGK od powstania banku niemal 100 lat temu. Wraz z pozostałymi członkami zarządu przygotowała i zrealizowała czteroletnią strategię 2017 – 2020, która pozwoliła bankowi mocniej skoncentrować się na kluczowych obszarach działalności: finansowaniu i mobilizacji kapitału dla inwestycji, eksportu i rozwoju przedsiębiorstw, wspieraniu zrównoważonego rozwoju, a także na sprawnym dystrybuowaniu funduszy unijnych. W ciągu czterech lat możliwości mobilizowania przez BGK kapitału dla rozwoju gospodarczego wzrosły pięciokrotnie. Dodatkowo bank, realizując nową strategię, wzmacniał aktywność poza granicami Polski i otworzył przedstawicielstwa zagraniczne: w Londynie, Brukseli, Frankfurcie i Amsterdamie. Kolejne są planowane w Stanach Zjednoczonych oraz w Azji.

Zarząd BGK przygotował kolejną strategię na lata 2021-2025. Jej filary biznesowe to: zrównoważony rozwój, zaangażowanie społeczne, współpraca międzynarodowa oraz biznes. Jak mawia Beata Daszyńska-Muzyczka „naszą ambicją jest inspirować, wskazywać drogę i być liderem w programach na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego i gospodarczego”

Prezes Daszyńska-Muzyczka jest pomysłodawczynią i inicjatorką powołania najważniejszego przedsięwzięcia finansowego w Europie Środkowo-Wschodniej – Funduszu Inicjatywy Trójmorza i od 2019 r. pełni w nim funkcję przewodniczącej rady nadzorczej. Celem Funduszu jest rozwój infrastruktury w państwach regionu Trójmorza poprzez finansowanie projektów transportowych, energetycznych i cyfrowych, co będzie wspierać integrację i spójność gospodarczą całej UE.

Jest także pomysłodawczynią realizowanej przez BGK inicjatywy 3W: woda, wodór, węgiel. Inicjatywę zainaugurowała w sierpniu 2021 roku podczas Kongresu „3W: woda, wodór, węgiel”, zorganizowanego po raz pierwszy podczas IV Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

Sam bank stał się jedną z dziesięciu najlepiej ocenianych firm w Polsce w Rankingu Firm Odpowiedzialnych Społecznie, czterokrotnie zdobył tytuł TOP Employer.

Beata Daszyńska–Muzyczka jest członkinią Kolegium Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spraw Polityki Międzynarodowej, która wchodzi w skład Biura Polityki Międzynarodowej KPRP. Jest także członkinią kapituły Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP i przewodniczącą rady programowej Federacji Przedsiębiorców Polskich. Zasiada w kapitule rady Nagrody Gospodarczej Forum Wizja Rozwoju, w radzie programowej Kongresu ICAN Management Review, a także Radzie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Uhonorowana wieloma nagrodami, m.in. Nagrodą Prometejską im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, tytułem Bankowego Menedżera Roku 2018 przez Gazetę Bankową, znalazła się także w Top 10 Polskich Menedżerek magazynu Forbes. Uznana przez Federację Przedsiębiorców Polskich za Osobowość Gospodarczą Roku 2021. W tym samym roku odznaczona przez Prezydent Estonii Kersti Kaljulaid Orderem Krzyża Terra Mariana za wkład w pogłębianie przyjaznych relacji z Estonią poprzez zaangażowanie w budowę Inicjatywy Trójmorza.

Absolwentka uczelni ekonomicznych o specjalności zarządzanie finansami przedsiębiorstw oraz Advance Leadership Programme w ICAN Institute. Ukończyła także studia na Uniwersytecie w Cambridge-Judge Business School.

Prywatnie miłośniczka lotnictwa, z dyplomem mechanika osprzętu lotniczego, w trakcie uzyskiwania licencji pilota.


Maciej Popowski

p.o. Dyrektor Generalny w Dyrekcji ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji (DG NEAR) w sprawie Rozszerzenia Komisji Europejskiego

Ambasador Popowski jest polskim dyplomatą z 25-letnim doświadczeniem zawodowym. W czasie negocjacji akcesyjnych Polski był dyrektorem ds. UE w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W latach 2001-2008 był zastępcą szefa Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. W latach 2003-2008 był pierwszym stałym przedstawicielem Polski w Komitecie Politycznym i Bezpieczeństwa UE. Następnie dołączył do Komisji Europejskiej jako dyrektor w DG ds. Rozwoju, koncentrując się na spójności polityki, skuteczności pomocy, finansowaniu, stosunkach z innymi darczyńcami i informowaniu opinii publicznej. W 2009 r. został oddelegowany z Komisji Europejskiej do pełnienia funkcji szefa gabinetu przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka. W latach 2011–2015 był zastępcą sekretarza generalnego Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych. Od 2016 r. Popowski jest zastępcą dyrektora generalnego w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia Komisji Europejskiej.

Inna Khomych

Dyrektor Departamentu Prawnego, Nova Post

Inna Khomych, dyrektor działu prawnego Grupy Kapitałowej Nowa Poszta. 

„Nova Poshta”, wiodąca firma na rynku przesyłek ekspresowych na Ukrainie, prowadzi działalność na terenie 185 krajów i świadczy usługi w zakresie zakupów międzynarodowych. W skład Grupy wchodzą: operator pocztowy ,,Nova Poshta LLC”, instytucja finansowa ,,Nova Pay LLC”, ,,Nova Poshta Global LLC”, ,,New Post International MLD S.R.L. Moldova” i inne firmy.      

Inna wykonuje praktykę prawniczą od prawie 25 lat. Posiada doświadczenie zarówno w służbie publicznej jak i biznesie. W 2014 roku, uzyskała tytuł doktora nauk prawnych w zakresie prawa pracy. 

Pod kierownictwem Inny, Nova Poshta zajęła aktywne stanowisko w obronie interesów biznesu i stała się wiarygodnym partnerem rządu w procesie harmonizacji ukraińskiego ustawodawstwa z europejskim.


Gdy wojna zmusiła wiele firm do zaprzestania lub zawieszenia działalności na Ukrainie, Nova Poshta kontynuowała pracę i nabierała coraz większego znaczenia. Nova Poshta zadbała o to, aby niezbędna pomoc humanitarna i rządowa od osób z zagranicy docierała do miejsca przeznaczenia szybko, zgodnie ze wszystkimi wymogami prawnymi i zasadami zgodności. 


Yuriy Husyev

Dyrektor Zarządzający, UKROBORONPROM

Yuriy HUSYEV Dyrektor generalny koncernu „UKROBORONPROM” od 3 grudnia 2020.


Wykształcenie:

Specjalista, Państwowy Uniwersytet Techniczny – Kherson State Technical University, 2002, Finanse, Specjalista ds. finansów; Magister, Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny – Kyiv National University of Economics, 2002, Ekonomika przedsiębiorstwa, Magister, Zarządzanie projektami i konsulting; Ukończył również programy edukacyjne Harvard Kennedy School i Aspen Institute Kyiv. Studia doktoranckie w dziedzinie ekonomii, Professor na uniwersytecie wojskowym w Kolumbii – Nueva Granada Military University.


07.2002 – 11.2008 Praktyka biznesowa – Chersoń i Kijów


11.2008 – 07.200  Dyrektor wydawnictwa w Kijowie – Pensiya Publishing House CJSC


07.2009 – 10.2011 Ministerstwo Gospodarki Ukrainy, Kijów:


Naczelnik Wydziału Doradców Departamentu Wsparcia Ministra (Patronat),

 

Naczelnik Wydziału Polityki Inwestycyjnej, Departament Polityki Inwestycyjnej i Innowacji


Zastępca Dyrektora – Naczelnik Jednostki Promocji Inwestycji i Działalności Innowacyjnej, Departament Polityki Inwestycyjnej i Innowacji


10.2011 – 09.2014 Dyrektor Departamentu Projektów Narodowych i Inwestycyjnych, Państwowa Agencja Ukrainy ds. Inwestycji i Zarządzania Narodowymi Projektami Ukrainy, Kijów


09.2014 – 03.2015 Zastępca Dyrektora – Naczelnik Departamentu Działalności Gospodarczej, Ministerstwo Obrony Ukrainy, Kijów


03.2015 – 01.2016 Wiceminister Obrony Ukrainy, Kijów

Będąc na tym stanowisku, Yuriy Husyev zainicjował i przeprowadził radykalne reformy  w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony narodowej, jeden z inicjatorów ,,Volunteer Landing Force”.


01.2017 – 07.2019 Siedziba banku Commercial Bank PrivatBank PJSC, Kijów:

– Dyrektor ds. public relations, 

– Doradca ds. stosunków z instytucjami rządowymi


07.2019 – 12.2020 Dyrektor Chersońskiej Obwodowej Administracji Państwowej, 


12.2020 – obecnie Gyrektor Generalny koncernu ,,Ukroboronprom”

Roman Shepelyak

Doradca ds. międzynarodowych Gubernatora Lwowskiej Obwodowej Administracji Cywilno-Wojskowej, Administracja Regionu Lwowskiego

Wykształcenie wyższe, specjalistyczne, kwalifikacje ekonomisty ze specjalnością ekonomia biznesu Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki (1999 r.).

Doświadczenie zawodowe

• 2011–2016 Zastępca dyrektora generalnego ds. ekonomicznych PJSC „Lviv-Avto” (pół etatu)


• 2003–2018 Dyrektor handlowy ukraińsko-niemieckiej spółki joint venture Automobile House Lviv LLC


• 1999–2003 Kierownik spółki joint venture „Automobilny Dim Lviv‟

Od listopada 2018 roku – Dyrektor Departamentu Międzynarodowej Pomocy Technicznej i Współpracy Międzynarodowej, Lwowska Obwodowa Administracja Państwowa


Znajomość języków obcych – francuski (poziom B2), polski (poziom B2), angielski (poziom B2), niemiecki (poziom B2).

Nazar Bobitski

Dyrektor biura Związku Przedsiębiorców i Pracodawców na Ukrainie

Nazar Bobicki to były ukraiński dyplomata z dwudziestoletnim doświadczeniem w relacjach UE-Ukraina, dyplomacji handlowej i wspieraniu eksportu. W trakcie swojej kariery dyplomatycznej zajmował się stosunkami politycznymi oraz handlowymi i gospodarczymi UE-Ukraina w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Ukrainy oraz w Misji Ukrainy przy UE w Brukseli, w tym na stanowisku zastępcy szefa Misji – szefa sekcji handlowej i gospodarczej, doradzając ukraińskim eksporterom w zakresie ryzyka politycznego i regulacyjnego UE. Był członkiem zespołu ukraińskiego w negocjacjach dotyczących umowy stowarzyszeniowej UE-Ukraina, a następnie przyczynił się do wysiłków tego kraju w zakresie wdrożenia umowy poprzez dostosowanie do odpowiednich przepisów gospodarczych UE. Pełnił również funkcje doradcze przy członkach rządu ukraińskiego w sprawach dotyczących integracji europejskiej i stosunków handlowych z UE. 

Obecnie Nazar Bobicki pełni funkcję doradcy Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców (ZPP) oraz jest przedstawicielem ZPP w Ukrainie. Jego zainteresowania zawodowe obejmują wydarzenia geopolityczne wokół Ukrainy i w szerszym obszarze Europy, drogę Ukrainy do ewentualnego członkostwa w UE, wpływ polityki UE w zakresie Zielonego Ładu na handel międzynarodowy. Absolwent Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego, Uniwersytetu Amsterdamskiego oraz King’s College Uniwersytetu Londyńskiego. Nazar mówi biegle po angielsku, niderlandzku, ukraińsku, rosyjsku, a także posiada biegłą znajomość języka francuskiego i polskiego. Lidia Ozerova

Dyrektor jednostki organizacyjnej ds. ochrony roślin, Syngenta Ukraina

Ur.: 8 października 1980 r.

Miasto rodzinne: Donieck, Ukraina. 

Miasto zamieszkania: Kijów, Ukraina 

Wykształcenie, posiadane kwalifikacje: Doniecki Uniwersytet Narodowy

Tytuł doktora Instytutu Fizjologii i Genetyki Roślin Narodowej Akademii Nauk

 

Doświadczenie zawodowe:

Syngenta: 

Od lipca 2021 r. – kierownik działu ochrony roślin 

Bayer: 

Lipca 2019–lipiec 2021 – szereg stanowisk kierowniczych i przywódczych, w tym Crop Lead EMEA Bayer 

Crop Science, Bazylea, Szwajcaria

Monsanto:

Listopad 2007–lipiec 2019 – szereg stanowisk kierowniczych i przywódczych, w tym dyrektor generalny, kierownik handlowy na Wschód, Monsanto Ukraina

Karol Tofil

Dyrektor Biura Partnerstwa i Współpracy Międzynarodowej, Bank Gospodarstwa Krajowego

Z Bankiem Gospodarstwa Krajowego związany od 2018 r. – otworzył oraz do 2021 r. pracował w Przedstawicielstwie Banku Gospodarstwa Krajowego w Brukseli. Obecnie dyrektor biura odpowiedzialnego za kształtowanie międzynarodowych instrumentów rozwojowych. Wcześniej związany z administracją publiczną – w latach 2014-2018 pracował w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli w Wydziale Ekonomiczno-Handlowym reprezentując interesy Polskie w unijnej polityce handlowej. W latach 2011-2014 pracownik Ministerstwa Gospodarki. Absolwent Instytutu Stosunków Międzynarodowych UW oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.


Boris Shestopalov

Współwłaściciel, Dyrektor Generalny HD-Group

Ukraiński przedsiębiorca z branży rolno-spożywczej i foodtech, ideolog ekosystemu VOLIA, współzałożyciel firmy zarządzającej parkiem przemysłowo-technologicznym Uparks, współwłaściciel grup HD-group (https://hd-group.ua/) i GFS GROUP (https://gfs.com.ua/). 


Jest wiceprezesem ukraińskiego stowarzyszenia piekarzy, członkiem zarządu Związku Ukraińskich Przedsiębiorców (SUP) i Związku „Młynarzy Ukrainy”, członkiem Family Business Network i CEO Club Ukraine.


Jest ekspertem w dziedzinie strategii przemysłu spożywczego, foodtech i „żywności przyszłości”. 


Współzałożyciel NEWFOOD.MEDIA (https://newfood.media/), portalu o foodtechu i najnowszych technologiach spożywczych.

Adam Eberhardt

Wiceprezes Fundacji Warsaw Enterprise Institute (WEI)

Wiceprezes Warsaw Enterprise Institute. Doktor nauk politycznych, ekspert w zakresie spraw międzynarodowych i problematyki wschodnioeuropejskiej. Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Wspierania Reform w Republice Mołdawii. Współprzewodniczący Forum Polsko-Czeskiego przy Ministrach Spraw Zagranicznych RP i RCz. Zasiada w Kolegium Polityki Zagranicznej przy Prezydencie RP. Członek Komitetu Konsultacyjnego Prezydentów Polski i Ukrainy. Doradca Prezydenta Ukrainy w ramach powołanej w 2022 r. Grupy ds. Międzynarodowych Gwarancji Bezpieczeństwa dla Ukrainy. W latach 2016-2022 dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, a wcześniej przez osiem lat wicedyrektor OSW.

Yaroslav Romanchuk  

Prezes Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce

Prezes Zrzeszenie Ukraińskiego Biznesu w Polsce, adwokat, partner zarządzający EUCON Grupa Prawnicza (biura w Warszawie i Kijowie). 

Yaroslav Romanchuk doradza klientom w najbardziej złożonych kwestiach prawa korporacyjnego i podatkowego, cen transferowych, komercjalizacji własności intelektualnej, planowania podatkowego obejmującego wartości niematerialne i prawne, restrukturyzacji przedsiębiorstw i ochrony aktywów. 


Reprezentuje zarówno krajowe jak i międzynarodowe korporacje w najbardziej Yaroslav  jest rekomendowany przez renomowane katalogi prawnicze Chambers & Partners, Legal 500, Ukrainian Law Firms jako wiodący ekspert w dziedzinie krajowego prawa podatkowego.

Yaroslav Romanchuk jest zwycięzcą w kategoriach ” Najlepszy prawnik doradztwa podatkowego” w ramach Legal Awards Ukraine 2019, „Najlepszy prawnik postępowań podatkowych” w ramach nagród Legal Awards Ukraine 2017 oraz „Najlepszy prawnik podatkowy” w ramach nagród Legal Awards Ukraine 2015 zgodnie z wynikami badań rodzimej publikacji Ukraińskie Kancelarie Prawne. A Handbook for Foreign Clients w latach 2013-2017, Jarosław znalazł się w gronie 5 najlepszych prawników w dziedzinie prawa podatkowego. 

Jaroslav regularnie uczestniczy w opracowywaniu projektów aktów prawnych z zakresu prawa podatkowego, jest autorem licznych publikacji fachowych w mediach krajowych i zagranicznych, bierze udział w międzynarodowych konferencjach, forach, seminariach i okrągłych stołach.


 Członkostwo i działalność: 

– Członek Rady Przedsiębiorców przy Gabinecie Ministrów Ukrainy;

– Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego Ukraina; 

– Partner Aliansu Globalnego ds. kształtowania cen transferowych TPA Global (m Amsterdam)

– Członek Rady Ukraińskiego Stowarzyszenia Biznesu;

 – Przewodniczący Rady Nadzorczej Szkoły Cen Transferowych.

Marek Rutka

Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Odbudowy Ukrainy

Poseł na Sejm RP, doktor ekonomii, wykładowca, były dziennikarz

Zasiada w Komisji Zdrowia; Podkomisji stałej ds zdrowia psychicznego.

Założyciel i Przewodniczący:

Parlamentarny zespół ds. Odbudowy Ukrainy

Parlamentarny zespół ds. Upamiętnienia Zbrodni Holokaustu w Babim Jarze

Decyzją Prezydenta Andrzeja Dudy od 27.07.2022 powołany w skład Rady Mediów Narodowych

Yuriy Benevitskiy

Dyrektor Generalny, Nova Poshta Global

Dołączył do grupy Nova Poshta w 2015 roku, obejmując stanowisko dyrektora operacyjnego (COO) w międzynarodowej dywizji grupy. 

Był jednym z liderów zespołu, który uruchomił usługę przesyłek międzynarodowych. 

W 2016 roku prowadził ten międzynarodowy projekt w wydzielonej spółce jako prezes Nova Poshta International (która później zmieniła nazwę na Nova Poshta Global).

Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu; zanim dołączył do firmy Nova Poshta, przez ponad 15 lat pracował w globalnej branży przesyłek ekspresowych i specjalizował się w międzynarodowej logistyce na potrzeby badań klinicznych.

 

Posiada dogłębną wiedzę w zakresie globalnej logistyki przesyłek ekspresowych oraz odpraw celnych różnego rodzaju przesyłek.

 

Pod kierownictwem Benewickiego firma Nova Poshta Global stała się poważnym graczem na rynku przesyłek międzynarodowych. Firma oferuje usługi w 185 krajach i terytoriach zależnych zarówno dla osób prywatnych, jak i firm. Stale zwiększa ilości dostaw, a w samym 2021 roku Nova Poshta Global podwoiła ich liczbę.

W 2021 roku, aby skrócić czas dostaw na całym świecie i poprawić obsługę klientów firmy, podjął nowe wyzwanie, uruchamiając w ramach grupy linie lotnicze cargo.

Serhiy Tsivkach

Dyrektor Generalny, UkraineInvest

Serhiy  Tsivkach jest ukraińskim i brytyjskim dyplomowanym prawnikiem prawa handlowego z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym. Pracował jako doradca w zakresie polityki gospodarczej i regulacyjnej, transakcji i operacji gospodarczych, międzynarodowych stosunków strategicznych organizacji państwowych, międzynarodowych i prywatnych.

Wcześniej, pełnił funkcje doradcy Premiera Ukrainy, Wicepremiera Ukrainy, Prezydenta Ukrainy, posłów Parlamentu Ukrainy. Pracował jako Przewodniczący Zarządu C.A.S.E.S. International (organizacja współpracująca z ukraińskimi instytucjami państwowymi i biznesowymi, ONZ, Bankiem Światowym, OECD, US FTC, itp.)

Współautor ustawodawstwa mającego na celu poprawę klimatu inwestycyjnego na Ukrainie, autor i współautor ponad 20 rekomendacji eksperckich dla władz państwowych dotyczących reformy rynków strategicznych, tj. energetycznego, chemicznego, handlu detalicznego, ochrony zdrowia, leśnictwa i sektora rolnego.

Kateryna Glazkova

Dyrektor Generalny, Union of Ukrainian Entrepreneurs (SUP)

Od 2016 roku Kateryna jest dyrektorem naczelnym Związku Ukraińskich Przedsiębiorców, największego niezależnego stowarzyszenia biznesowego stworzonego w celu ochrony interesów przedsiębiorców i kształtowania korzystnego środowiska biznesowego na Ukrainie.


Wcześniej Kateryna Glazkova pracowała jako dziennikarz, redaktor i redaktor naczelny wiodących ukraińskich mediów biznesowych. Swoją karierę rozpoczęła jako dziennikarka telewizyjna, a następnie przeszła do mediów drukowanych, takich jak „Focus”; pracowała również jako zastępca redaktora naczelnego ukraińskiego „Forbesa”. W latach 2011-2014 była redaktorem naczelnym tygodnika finansowo-ekonomicznego „Investgazeta” i prowadziła magazyn „Top 100. Najlepsi Top-Menedżerowie Ukrainy”. 


Jest członkiem Rady Kontroli Publicznej przy Biurze Bezpieczeństwa Gospodarczego Ukrainy. Kateryna jest również członkiem Rady Koalicji Wspólnot Biznesowych na rzecz Modernizacji Ukrainy. Aktywnie angażuje się w działalność społeczną.


Artur Popko

Prezes Zarządu, Budimex

Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej  o specjalności Budownictwo Komunikacyjne. Posiada ponad 20 – letnie doświadczenie branży. Rozpoczął jako Inżynier budowy w Przedsiębiorstwie Drogowo – Mostowym Olecko a już w 2002 roku kierował realizacją jednego z największych projektów infrastrukturalnych – budową autostrady A2 z ramienia firmy NCC Polska. Od 2004 roku związany z Grupą Budimex. Osiągając ponadprzeciętne wyniki kolejno realizował menadżerskie zadania jako kierownik budowy, kierownik kontraktu a następnie Dyrektor Rejonu i Dyrektor Oddziału. Od 2011 roku obejmując funkcje Dyrektora Budownictwa Infrastrukturalnego stał się odpowiedzialny za znaczącą część portfela zamówień Grupy Budimex. Od 2019 roku w roli Wiceprezesa i Dyrektora Operacyjnego przejął odpowiedzialność za cały segment produkcyjny firmy Budimex. W maju 2021 roku przyjął nominację na Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Grupy Budimex. 

W opinii inwestorów Budimex jest w czołówce najlepszych wykonawców budowlanych w Polsce.

Mauro Longobardo

Dyrektor Generalny, ArcelorMittal Kryvyi Rih

Oficjalnie powołany na stanowisko prezesa zarządu ArcelorMittal Kryvyi Rih od 18 lutego 2020 roku.


2002 – 2006 – pracował w Tenaris (Włochy) w obszarze jakości, technologii i rozwoju produktów. 

2006 – 2010 – przeniósł się do Argentyny, gdzie nadzorował różne zakłady produkcyjne w tamtejszej fabryce. 

2010 – przeniesiony do Dubaju, na stanowisko Worldwide Coordination Director for OCTG. Pracował jako Dyrektor Handlowy i Kierownik Regionalny dla kilku perspektywicznych krajów na Bliskim Wschodzie (Irak, Katar, Oman, Jemen, Pakistan, Syria, Liban i Jordania). 

2013 – 2015 – dołączył do Chelpipe jako zastępca dyrektora generalnego ds. strategii, technologii i rozwoju w Federacji Rosyjskiej. 

2015 – 2020 – jako dyrektor operacyjny dołączył do Interpipe z siedzibą na Ukrainie. 

Luty 2018 – Mauro Longobardo dołączył do Grupy ArcelorMittal jako dyrektor generalny ArcelorMittal Tubular Products Jubail. 

Luty 2020 – Mauro Longobardo mianowany Dyrektorem Generalnym PJSC ArcelorMittal Kryvyi Rih. 


Pan Longobardo ukończył inżynierię materiałową na Politechnice w Mediolanie, Włochy. Posiada ACE z MIT Sloan School (Boston). Otrzymał również przyspieszone wykształcenie w International School of Business and Management oraz AMP od Argentina University (Buenos Aires).


Yulia Svyrydenko

Wicepremier Ukrainy, Minister Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy

Ukończyła z wyróżnieniem Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlowo-Ekonomiczny i uzyskała tytuł magistra w specjalności „Zarządzanie działalnością antymonopolową”.

Karierę zawodową rozpoczęła w 2008 roku w sektorze prywatnym. Od 2015 roku pracowała na stanowiskach kierowniczych w Czernihowskiej Obwodowej Administracji Państwowej: kierowała Departamentem Rozwoju Gospodarczego, pełniła funkcję pierwszego zastępcy szefa Czernihowskiej Obwodowej Administracji Państwowej, a od lipca do grudnia 2018 roku pełniła obowiązki szef Obwodowej Administracji Państwowej.

We wrześniu 2019 r. została powołana na stanowisko wiceministra, a od lipca 2020 r. – pierwszego wiceministra rozwoju gospodarczego, handlu i rolnictwa Ukrainy.

Dekretem Prezydenta Ukrainy z 22 grudnia 2020 r. została powołana na zastępcę Szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy.

4 listopada 2021 r. została powołana na stanowisko Pierwszego Wicepremiera Ukrainy – Ministra Gospodarki Ukrainy.

Odznaczona Certyfikatem Honorowym Gabinetu Ministrów Ukrainy.

 

Olga Romanenko

Dyrektor Generalny, Ecopan

Urodziła się 10 marca 1984 roku we wsi Mala Racha, obwód żytomierski. Podczas studiów na Uniwersytecie Budownictwa i Architektury pracowała również jako geodeta i inżynier geoinformatyki w Naukowym Instytucie Geodezji i Kartografii. 

Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie w Kijowie, otrzymała stypendium  w zakresie zarządzania nieruchomościami na Królewskim Uniwersytecie Technologicznym w Sztokholmie. 

Po studiach w Szwecji, w 2007 roku wróciła do Kijowa i pracowała jako kierownik projektu w firmie budowlanej. 


Od 2013 roku zajmuje stanowisko dyrektora generalnego we własnej firmie budowlanej Ecopan. Główna specyfika działalności – innowacyjne projekty budowlane i inżynieryjne w zakresie efektywności energetycznej. 


Szeroki zakres zrealizowanych projektów na Ukrainie, w Europie Zachodniej, Kazachstanie i na Cyprze. Pierwsza na świecie autonomiczna wioska domków, pierwsze autonomiczne centrum handlowe w surowym klimacie kontynentalnym, projekty administracyjne i przemysłowe klasy Energy+ – znajdują się w portfolio zespołu Olgi. 


Od 2021 roku jest współprzewodniczącą komitetu budowlanego w Ukraińskim Stowarzyszeniu Przedsiębiorców (SUP). 

Wybitna cecha – umiejętność zakładania firm i zespołów marzeń. 

Mówi płynnie po angielsku, oraz w stopniu podstawowym po niemiecku. 

Hobby – wiosłowanie, filozofia.

Alexander Romanishyn

Partner w ISE Corporate Accelerator & Venture Capital Firm

– Top Executive i Policy Maker z ponad 15-letnim doświadczeniem w administracji publicznej i biznesowej. 

– Wiceminister gospodarki Ukrainy, 2020-2021

– Doświadczony w doradztwie strategicznym, transformacji cyfrowej i polityce publicznej.


Alexander  Romanishyn przez 15 lat prowadził praktykę M&A i Corporate Finance w regionie CEE w takich firmach jak EY, Volwest Group, Midland Group. Był szefem projektu Banku Światowego dotyczącego rozwoju sektora prywatnego na Ukrainie. Alexander ma na koncie ponad 10 pomyślnie zakończonych transgranicznych transakcji M&A w sektorach fintech, agrifood, energii alternatywnej, handlu detalicznego, FMCG, e-commerce i innych. W szczególności strukturyzował transakcje z Unilever, Food Union, Axzon Group, Dan Farm, Treeum Holding i innymi dużymi i średnimi korporacjami w regionie, a także funduszami PE i VC, takimi jak ADM Capital, Dragon Capital, Abris Capital, IFC, EBRD i innymi.


Przed powołaniem do Ministerstwa Gospodarki, pan Romanishyn był doradcą wiceministra ds. transformacji cyfrowej oraz ekspertem i członkiem komisji przetargowej Ukrainian Startup Fund. 


Członkostwo 

– Członek Rady Nadzorczej & Mentor w ISE Corporate Accelerator i firmie VC.  

ISE skupia się na rozwoju biznesu poprzez zawiązywanie partnerstw pomiędzy korporacjami i startupami, pozyskiwanie nowych klientów dla startupów B2B i B2C oraz przygotowanie startupów do pozyskiwania funduszy. ISE działa na Ukrainie, w Polsce i Wielkiej Brytanii. Mentorzy ISE pochodzą z głównych ekosystemów, w tym z Londynu, Dublina, Warszawy, Kijowa, Berlina, Palo Altо, Nowego Jorku.

– Członek Narodowej Rady ds. odbudowy Ukrainy po wojnie, od 2022 r.

– Członek Rady Nadzorczej UVCA – Ukrainian Venture Capital and Private Equity Association http://uvca.eu/en, od 2018 do 2020 roku

– USF – Ukrainian Startup Fund https://usf.com.ua, od 2019 r. 

Ekspert i członek komisji przetargowej

– Fundacja Fundusz Współpracy (Polska) https://cofund.org.pl, od 2018 r. 

Mentor i ekspert polsko-ukraińskiego Start-up Bridge oraz Kyiv Tech Hub


Posiada tytuł licencjata ekonomii i biznesu oraz magistra finansów Akademii Kijowsko-Mohylańskiej. Biegle posługuje się językiem ukraińskim, rosyjskim i angielskim.

Yelyzaveta Yasko

Poseł Parlamentu Ukrainy, Członek Komitetu Spraw Zagranicznych Parlamentu Ukrainy

 

Członkini Ukraińskiego Parlamentu,  Komisji Spraw Zagranicznych i założycielka organizacji pozarządowej Yellow Blue Strategy, która obecnie koncentruje się na zbieraniu funduszy na odbudowę Ukrainy.


Jest również członkiem ukraińskiej delegacji w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy (PACE) oraz współsprawozdawcą ds. monitorowania sytuacji praw człowieka we Francji z ramienia Komitetu Monitorującego PACE. 


W pracy parlamentarnej koncentrowała się na ochronie integralności terytorialnej i kwestiach bezpieczeństwa narodowego, wspieraniu reform gospodarczych oraz wspieraniu de-okupacji Krymu i Donbasu. Obecnie Lisa działa na rzecz pozyskiwania funduszy na odbudowę Ukrainy, pomocy wojskowej oraz opowiada się za nową europejską rzeczywistością bez żadnego agresora.


Założycielka platformy dialogu „Ukraine 603.7 Forum” na terenie całej Ukrainy, której celem jest tworzenie regionalnych i narodowych rozwiązań dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i bezpieczeństwa narodowego na Ukrainie. Producent projektu telewizyjnego „Jak brzmi Ukraina”, którego celem jest pokazanie różnorodności kulturowej różnych regionów Ukrainy.          

Yelyzaveta jest pierwszą Ukrainką, która ukończyła Blavatnik School of Government, University of Oxford (Master of Public Policy) i ma ponad 10-letnie doświadczenie w promowaniu Ukrainy poprzez projekty dyplomacji publicznej za granicą, w tym te, które otrzymały międzynarodowe nagrody, takie jak Cannes Lions, Sabre i inne. Ukończyła również studia w zakresie nauk politycznych na Kijowskim Uniwersytecie Narodowym im. Tarasa Schevchenki oraz na Uniwersytecie Państwowym im. Łomonosowa w Moskwie.


Pani Yasko jest założycielką Yellow Blue Strategy NGO (https://www.yellowbluestrategy.com), producentką filmów dokumentalnych o Krymie i historii KGB (Clover Films) dla Aljazeera, ZDF, ARTE. Lisa pracowała w Departamencie Kultury, Cyfry, Mediów i Sportu (UK, 2017), Ukraine Crisis Media Center, zespole Stratcom przy Administracji Prezydenta Ukrainy, CFC Consulting Company (2014-2016).

Grzegorz Kozłowski

Dyrektor Departamentu Ceł, Ministerstwo Finansów

„Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku administracja oraz studiów podyplomowych w zakresie bezpieczeństwa finansowego w obrocie gospodarczym.

Od 1997 roku związany z administracją celną oraz Krajową Administracją Skarbową. Pełnił funkcje kierownika Oddziału Celnego w Rzeszowie i Oddziału Celnego w Medyce oraz zastępcy naczelnika Urzędu Celnego w Rzeszowie nadzorującego pion kontroli.

W styczniu 2019 roku został  powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Ceł w Ministerstwie Finansów a w marcu 2020 roku objął stanowisko dyrektora Departamentu Ceł.

W dotychczasowej karierze zawodowej uczestniczył w pracach zespołów zadaniowych wspierających działalność przedsiębiorców zaangażowanych w import i eksport towarów do krajów trzecich. W szczególności zadania te dotyczyły wdrożenia pełnej elektronizacji obsługi procesów celnych oraz modelu konsolidacji dokonywania odpraw celnych, na bazie której utworzone zostały Centra Urzędowego Dokonywania Odpraw (tzw. CUDO).

W 2015 r. odznaczony brązową odznaką „Zasłużony dla Służby Celnej”.